شرایط عمومی استخدام در شرکت هواپیمایی کاسپین:

1-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
2-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت(ویژه برادران)
4-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
5-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشود
7-نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
8-داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند
9-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لطفا جهت مشاهده و پر کردن فرم های مربوطه شغل مورد نظر خود را انتخاب نمائید:

شغل مورد نظر
*