بازگشت اهداء بلیت رایگان به برندگان خرید اینترنتی

اهداء بلیت رایگان

موضوع: اطلاعیه      شرکت هواپیمایی کاسپین در پی راه اندازی سیستم همسفر و وب سفر به اولین  خریداران از سیستم های مذکور بنام

آقایان مهدی آقاجانی حقیقی و شهنام سیحون یک عدد بلیت رفت و برگشت رایگان اهداء نمود.

 

همچنین به اطلاع مخاطبین محترم می رساند از این پس شرکت هواپیمایی کاسپین هر ماه به قید قرعه به یکی از

خریداران بلیت از طریق سیستم همسفر  یا وب سفر یک عدد بلیت رفت و برگشت پروازهای داخلی به صورت

رایگان اهداء خواهد نمود.

 

                                                                

                       محمد مهدی آقاجانی حقیقی                                              شهنام سیحون

 

بازگشت