بازگشت کمیته‌های شش‌گانه اجلاس هوانوردی ایران شکل گرفت

کمیته‌های شش‌گانه اجلاس هوانوردی ایران شکل گرفت

موضوع: اخبار داخلی شرکت

نقش کاپا در برگزاری این اجلاس موجب حضور شرکت‌های مهم سازنده هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی در تهران شده است.


       به گزارش روابط عمومی هواپیمایی کاسپین به نقل از ستاد خبری اجلاس هوانوردی ایران 2016 بزرگترین اجلاس هوانوردی ایران با عنوان ایران 2016 هفته آینده در تهران با مشارکت مرکز هوانوردی آسیا – پاسیفیک(کاپا) و شرکت فرودگاه‌های کشور و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می‌شود. نقش کاپا در برگزاری این اجلاس موجب حضور شرکت‌های مهم سازنده هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی در تهران شده است.

https://www.capaevents.com/ehome/iras16/Participants/?&