امکانات و قابلیتهای برجسته:

شركت هواپيمايي كاسپين در راستاي دستيابي به اهداف خود از امكانات و قابليت هاي برجسته اي به شرح زير برخوردار است:

  • رمپ اختصاصي جهت پارك هواپيماهاي شركت در محدوده باند فرودگاه بين المللي مهرآباد و پذيرش هواپيماهاي ساير شركت هاي هواپيمايي در رمپ اختصاصي شركت.

 

  • آشیانه نگهداری و تعمیرات انواع هواپيماهاي سنگين جهت انجام بازديدهاي مستمر و انواع چك هاي فني هواپيما تا سطح Overhaul و ارائه خدمات نگهداري و تعميرات به هواپيماهاي ساير شركت هاي هواپيمايي فعال در كشور با استفاده از توانمندي هاي سرمايه انساني ماهر ايراني.