پذیرش مسافر

پذیرش مسافر   

زمان حضور در فرودگاه :  یک ساعت و نیم قبل از پرواز می باشد .

زمان بسته شدن کانتر : سی دقیقه قبل از پرواز می باشد .

تشخیص هویت : مسافر باید کارت شناسایی معتبر (کارت ملی )به همراه خود داشته باشد .