کودک بدون همراه

 

 

 

 

فرایند پذیرش کودک بدون همراه

کودکان بین 5 تا 11 سال میتوانند بدون همراه با پروازهای داخلی کاسپین با رعایت شرایط زیر سفر کنند:

  • مراجعه به دفاتر فروش کاسپین یا دفاتر خدمات مسافرتی.
  • تکمیل فرم مخصوص کودک بدون همراه.
  • درخواست جا و تامین جای کودک در سیستم رزرویشن توسط کارمند مربوطه و سپس صدور بلیت که دو برگ از فرم مخصوص پر شده ضمیمه آن میشود.
  • مراجعه به فرودگاه و انجام مراحل پذیرش مسافر
  • یک نسخه از فرم در اختیار خدمات فرودگاهی شهر مبدا و نسخه بعدی در اختیار خدمات فرودگاهی شهر مقصد قرار می گیرد.
    مسافر کودک در طول مدت پرواز تحت مراقبت سر مهماندار میباشد.
    درج کد UM و سن کودک در قسمت ملاحظات بلیت الزامی است.