چک C

 انجام موفقیت آمیز هواپیمای C-Check   MD-80  در هواپیمایی کاسپین

مهندسان فنی هواپیمایی کاسپین موفق به انجام  C-Check هواپیمای 80 MD-  و اخذ مجوز  Part-145 شدند.

با توجه به عنایات خداوند متعال و همکاری بی دریغ معاونت استاندارد پرواز و کارشناسان مدیریت قابلیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم و دلسوز معاونت فنی و مهندسی ،و همچنین پشتیبانی و حمایت های مدیر عامل و مسولین هواپیمایی کاسپین (معاونت عملیات، معاونت منابع و توسعه و معاونت محترم بازرگانی و مدیریت QA) C-Check اولین بارمنحصرا با تکیه بر توانمندی  پرسنل ایرانی شرکت که موفق به اخذ  typeهواپیمای  MDاز سازمان هواپیمایی کشوری شده بودند صورت پذیرفت.

این شرکت موفق شد در سال 2014 گواهینامه  Part-145در سطح  Line Maintenance را دریافت و بدنبال آن مجوزهای لازم جهت انجام C-Check  از مبادی ذیربط در سازمان هواپیمایی کشوری اخذ نماید.

 

 

مهندس حسینی معاون فنی هواپیمایی کاسپین

چک رده C  چه نوع چکی می باشد؟

همانطور که خودروی شما مانند هر وسیله نقلیه دیگر نیاز به بازرسی و چک های دوره ای دارد، هر هواپیما نیز بعد از انجام تعداد معینی پرواز و پشت سر گذاشتن میزان ساعت پرواز مشخص، نیاز پیدا میکند تا بازرسی های مشخص از کلیه قسمتها اعم از سازه هواپیما، سیستمها و موتور آن انجام پذیرد. هواپیمای  MDدارای دو نوع  دوره ای است که شامل Check رده A و رده C می­شود.

Check رده C یا به اصطلاح C-Check  پس از هر 3500  ساعت با درنظر گرفتن معیار تقویمی که موعد آن هر 15 ماه یکبار می­باشد، انجام می پذیرد.

چک رده C  هواپیمایی بویینگ ام دی از چه زمانی آغاز شد؟

هواپیمایی کاسپین که با اتکا به توان نیروهای فنی و مهندسی توانسته بود چک های دوره ای هواپیمای MD را تا سطح A4 Check به انجام برساند.C-Check هواپیمای بوئینگ MD از نوع MD-83 را در اوایل تابستان رسما آغاز نمود.

قبل از آغاز C-Check چه عملیاتی صورت می پذیرد؟

پیش از آغاز Check و کارهای تعمیرات دوره ای معمولا یک فرآیند کامل چک عملیاتی هواپیما شامل  بررسی عملکرد کلیه سیستم های هواپیما انجام میگیرد تا عیب های احتمالی هر کدام از  سیستمهای هواپیما مشخص گردد. به این ترتیب علاوه بر مورادی که در برنامه تعمیرات دوره ای از سوی کارخانه سازنده پیش بینی شده است مواردی نیز خارج از برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار می گیرد.

می­توان گفت در چک C یک هواپیما حدود 326 دستور کار تعمیراتی ( Task ) طبق برنامه تعمیراتی  کارخانه هواپیماسازی بوئینگ بر روی هواپیما انجام می پذیرد.

 همچنین در حدود 40 مورد Non Routine Card (NRC) نیز در زمینه قسمتهای برق و الکترونیک هواپیما بصورت برنامه تعمیراتی خارج از برنامه انجام می گیرد.

 در این بین تعدادی از فعالیت های انجام شده شامل دستور العمل های صلاحیت پروازی هواپیما تحت عنوان Airworthiness Directive AD ها نیز انجام می شود که ادامه فعالیت پروازی این هواپیما را در سطح بین الملل تضمین میکند.

چه نوع تعمیراتی در دستور کار این نوع از Check انجام می گیرد؟

دستور کار تعمیراتی تحت عنوان Engineering Order و Job Instruction Cardو Work Order بر روی این هواپیما صورت می پذیرد.

الزامات انجامC-Check چیست و کدام دسته از شرکت های هواپیمایی میتوانند مجوز چنین چک هایی را اخذ نمایند؟

طبق قوانین هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران ، آندسته از شرکت های هواپیمایی می­توانند مجوز چنین چک هایی را اخذ نمایند که برخوردار از تجهیزات، Tool and staff ، کارکنان خبره و واجد شرایط که دارای توان تجربی و علمی تایید شده توسط مدیریت گواهینامه های سازمان هواپیمایی کشوری و گواهینامه های مرتبط را اخذ نموده باشند .

انجام اینگونه چک به لحاظ اهمیت آن معمولا همراه با بازرسی های ویژه توسط کارشناسان مدیریت کل قابلیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.