بازگشت

صدور 174 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی و رفع تعلیق مجوز 63 دفتر طی 10 ماهه امسال

موضوع:معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از صدور ۱۷۴ مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی ورفع تعلیق مجوز ۶۳ دفتر طی ۱۰ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد خداکرمی اظهار کرد: بر اساس بند الف از ماده یک آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی طی ۱۰ ماهه امسال در مجموع ۱۷۴ مجوز صادر شد.
وی تعداد مجوزهای لغو شده در مدت مذکور را ۳۲ فقره عنوان کرد و افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده از ۱۵۶ دفتر خدمات مسافرت هوایی در کل کشور توسط بازرسان کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری طی مدت مزبور ۹۵ مجوز به دلیل رعایت نکردن قوانین و تطبیق با آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شده است.
به گفته وی ۶۳ مجوز در جهت حل مشکلات آئین نامه‌ای در بازرسی‌های کارشناسان کمیته فنی و رضایت شاکیان پرونده‌های مطرح شده، رفع تعلیق شده است.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری خاطر نشان کرد: از ابتدا تاکنون ۲۵۷۸ دفتر خدمات مسافرت هوایی تشکیل شده است.بازگشت