بازگشت

« جابه جایی چهل و پنج هزار مسافر تا پایان سفرهای نوروز 1393 توسط شرکت هواپیمایی کاسپین »

موضوع: اخبار داخلی شرکت     معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کاسپین، از جا به جایی چهل و پنج هزار مسافر در سفر های نوروزی شرکت هواپیمایی کاسپین خبر داد.

     به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین ، مهندس عبدالکریم نعناکار، معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کاسپین، با بیان اینکه سفرهای نوروزی از ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۲ آغاز و تا ۹ فروردین ماه ۱۳۹۳ ادامه داشته است، اظهار داشت: از ۲۴ اسفند ماه ۹۲ تا کنون ۱۴ هزار و ۵۲۰ مسافر با ۱۱۰ پرواز خارجی و ۱۵ هزار و ۴۸۰ مسافر با ۱۲۴ پرواز داخلی جا به جا شدند.

     معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی کاسپین افزود: براساس پیش بینی صورت گرفته تا پایان سفرهای نوروز۹۳ بیش از  ۴۵۰۰۰  مسافر از طریق این شرکت هواپیمایی جا به جا خواهند شد.بازگشت