بازگشت

تعلل شركت هاي خارجي براي فروش قطعات هواپيما به ايران

موضوع:

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري از تعلل شركت هاي خارجي براي فروش قطعات هواپيما به ايران گلايه كرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت هواپیمایی کاسپین به نقل از سازمان هواپيمايي كشوري، دكتر عليرضا جهانگيريان اظهارداشت: در حالي كه تقريبا سه ماه از توافقنامه ژنو مي گذرد وزارت خزانه داري آمريكا بالاخره مجوز صادرات قطعات هواپيما به ايران را تنها براي شركت هاي بوئنيگ و جنرال الكتريك صادر كرد اما تاكنون اجراي كامل اين بند توافق نامه، محقق نشده است. 

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به صدور مجوز وزارت خزانه داري آمريكا براي صدور قطعات هواپيما از شركت‌هاي بوئنيگ و جنرال الكتريك به ايران، گفت: از مدتها پيش ارتباط ميان شركت‌هاي ايران با اين شركت‌ها براي واردات قطعه انجام گرفته بود اما متاسفانه تاكنون در اين خصوص نتيجه اي حاصل نشده بود.
وي افزود: پيرو صدور مجوز از سوي وزارت خزانه داري امريكا براي شركت هاي بوئينگ و جنرال الكتريك در خصوص صدور قطعات و انجام تعميرات هواپيماهاي ايراني ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مفاد ماده ۴۴ كنوانسيون شيكاگو دولت امريكا موظف به تامين ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي بوده و با جلوگيري از دسترسي ايران به اين سرويس هاي فني به تعهدات بين المللي خود عمل نكرده است.
جهانگيريان تصريح كرد: در ماده۴۴ كنوانسيون شيكاگو بر تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي تاكيد شده است همچنين ماده ۴ اين كنوانسيون اعلام مي دارد كشورهاي عضو نبايد مقاصدي را كه با اين كنوانسيون منافات دارد عليه هواپيمايي كشوري بكار ببرند لذا استفاده دولت امريكا و دولتهاي غربي از حربه تحريم در صنعت هواپيمايي به عنوان ابزار سياست خارجي در تعارض كامل با اين ماده است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: ضمنا مجوز صادره از سوي وزارت خزانه داري امريكا تعداد كمي از هواپيماهاي فعال ايران را در بر مي گيرد و اين امر بيانگر تعلل شركت هاي امريكايي بر خلاف توافقات ژنو علي رغم صداقت كشور ايران است.


بازگشت