بازگشت

نرخ هاي متنوع حمل و نقل هوايي از هفته جاري اجرايي مي شود

موضوع: اخبار بین الملل

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: نرخ هاي متنوع حمل و نقل هوايي از هفته جاري به اجرا گذاشته مي شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، دكتر عليرضا جهانگيريان ضمن اعلام خبر فوق اظهارداشت: متنوع سازی نرخ بليت هواپيما براساس بند «ب» ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و با تاييد اجرايی شدن آن توسط شوراي عالي هواپيمايی كشوری صورت گرفته است.
معاون وزير راه و شهرسازی افزود: سازمان هواپيمايي كشوری نيز در راستاي نظارت بر حسن اجراي طرح دستورالعملی را تهيه و جهت اجرا به شركت هواپيمايی ابلاغ كرده است.
وی تصريح كرد: در همين راستا شركت های هواپيمايی، ضمن اعلام نرخ هاي متنوع به سازمان هواپيمايی كشوری كه در برخی مسيرها پائين تر از نرخ های فعلي و تا درصدی بالاتر از آن تعيين شده است به كار فروش خود ادامه می دهند.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، همچنين يادآورشد: براساس اين دستورالعمل شركت هاي هواپيمايي موظفند آمار پروازهاي انجام شده خود را به طور فصلي با لحاظ كردن ضريب اشغال صندلي، ميزان تاخيرات و يا لغو پروازها به دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپيمايی كشوري ارسال كنند.
جهانگيريان ادامه داد: همچنين شركت هاي هواپيمايی بايد فهرست نرخ های پروازی خود در مسيرهای مختلف را به صورت به هنگام در دسترس عموم قرار داده و آمار عملكرد مالی و عملياتی شركت را به به سازمان ارسال كنند.
وی با بيان اينكه اجرای طرح شامل بليت هايی كه قبل از ابلاغ آن فروخته شده اند نمی شود، گفت در طی اجرای طرح جلسات دوره ای برحسب نياز با حضور نمايندگان كليه شركت های هواپيمايی در محل سازمان جهت بررسی مشكلات احتمالی تشكيل خواهد شد.
 


بازگشت