بازگشت

« رشد 60 درصدی پروازهای بین المللی شرکت هواپیمایی کاسپین »

موضوع:

معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی کاسپین از رشد ۶۰ درصدی پروازهای بین المللی شرکت خبر داد.


به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین، عبدالکریم نعناکار رشد پروازهای بین المللی این شرکت در تعطیلات نوروی سال ۱۳۹۳ را با افزایش درخواست مسافران در مسیر نجف، که نسبت به سال گذشته با افزایش 60 درصدی همراه بوده است، دانست.

مهندس نعناکار افزود؛ در طی این مدت تعداد۴۵/۵۰۰ مسافر در مسیرهای داخلی و خارجی توسط ناوگان هوایی شرکت کاسپین تردد نموده اند.





بازگشت