ارتباط با ما

تلفن:5-44535052

 

نمابر: 44561112

 

معاونت بازرگانی: 48063115

 

دفتر فروش: 134-48063133

 

روابط عمومی: 338-48063138

 

Email:info@caspianairlines.com

 

 

 

دفاتر فروش شرکت هواپیمایی کاسپین

دفاتر فروش 

تلفن

نمابر

دفتر مرکزی فروش 

۴۴۵۱۴۷۰۱-۳

۴۴۵۲۴۶۴۲

مهرآباد

۶۱۰۲۳۳۷۹

۶۶۰۱۷۹۹۱