بازگشت

راه اندازی سیستم فروش الکترونیک بلیت شرکت هواپیمایی کاسپین

موضوع: دستاورد

شرکت هواپیمایی کاسپین از تاریخ ۹۳/۰۲/۱۱ آغاز به فروش و صدور بلیت الکترونیک نموده است


شرکت هواپیمایی کاسپین از تاریخ ۹۳/۰۲/۱۱ آغاز به فروش و صدور بلیت الکترونیک نموده است. از این پس مسافران محترم می توانند بدون مراجعه حضوری و فقط با تماس با واحد فروش یا نمایندگی های فروش این شرکت، پس از طی مراحل خرید، از طریق ایمیل خود موفق به دریافت بلیت الکترونیک خود شوند.

بازگشت