بازگشت

مهلت ارسال طرح پیشنهادی لوگوی کاسپین به پایان رسید

موضوع: فراخوانشرکت هواپیمایی کاسپین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ فراخوانی را جهت طراحی لوگوی جدید خود از طریق دانشگاه های هنر تهران ، اصفهان و دیگر دانشگاه ها و همچنین وب سایت شرکت اعلام نموده بود که به علت استقبال مخاطبین و همچنین درخواست های ارائه شده، مدت زمان ارسال طرح های پیشنهادی تا آخر اردیبهشت ماه تمدید گردید.

با توجه به پایان زمان تعیین شده، کلیه طرح های ارسالی تحت بررسی قرار گرفته و نتایج آن ظرف ماه جاری ( خرداد ماه) به کلیه شرکت کنندگان، از طریق وب سایت رسمی شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام خواهد شد

روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت هواپیمایی کاسپین 

بازگشت