بازگشت جذب نیرو

هواپیمایی کاسپین جهت تکمیل کادر خود نیرو جذب می نماید.

موضوع: اطلاعیه 

هواپیمایی کاسپین برای تکمیل کادر آشپزخانه به آشپز حرفه ای فرنگی  با حداقل پنج سال سابقه کار نیازمند می باشد.

 

واجدین شرایط سوابق و رزومه کاری خود را ایمیل و یا جهت اطلاع بیشتر با شماره 360 -48063160  تماس حاصل فرمایند.

 

azadavar@caspian.earo

 

روابط عمومی هواپیمایی کاسپین

بازگشت