بازگشت کلاس های آموزشی هواپیمای کاسپین

کلاس های آموزشی هواپیمای کاسپین

موضوع: اطلاعیه

هواپیمایی کاسپین آماده ارائه خدمات آموزشی به علاقه مندان در حوزه هواپیمایی می باشد.


بازگشت