بازگشت شروع پروازهای کاسپین به مقصد اربیل

هواپیمایی کاسپین برنامه پروازی خود را به مقصد اربیل اعلام کرد.

موضوع: اطلاعیه

هواپیمایی کاسپین برنامه پروازی خود را به مقصد اربیل اعلام کرد.


بازگشت