بازگشت نرخ های پروازی هواپیمایی کاسپین در ایام نوروز

نرخ های پروازی هواپیمای کاسپین در ایام نوروز تغییر نیافت.

موضوع: اخبار داخلی شرکت

نرخ های پروازی هواپیمای کاسپین در ایام نوروز تغییر نیافت.


بنا به گزارش روابط عمومی به نقل از معاون بازرگانی : هواپیمایی کاسپین با هدف جلب رضایت وخدمات رسانی به مسافرین محترم نرخ های پروازی ایام نوروز خود را برابر قیمت های تعیین شده قبلی ارائه می نماید وافزایش نرخ در این ایام نخواهد داشت.

مسافرین محترم می توانند در صورت نیاز جهت  کسب اطلاع  از نرخ های پروازی هواپیمایی کاسپین روی لینک زیر کلیک نمایند.

نرخ های پروازی هواپیمایی کاسپین 

 

 

بازگشت